Nyereményjáték leírás

A játék Szervezője a Code-Edu.hu Kft. (székhely:2013 Pomáz, Damjanich u. 45.), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevők a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook és/vagy Instagram fiókkal rendelkező internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
  hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 1. A Játék időtartama
  A Játék időtartama: 2022. április 3. 17:00 – 2022. április 12. 24:00

 2. Játék feltétele
  A nyereményjáték Facebook posztjához megírni a választ.

 3. Nyeremény
  A Játék nyereménye részvételi lehetőség a Dr.Code Óbuda Tavaszi szünetes programjai egyikén.

 4. A nyertesek kiválasztása, nyertes értesítése
  A nyeremény a Játék lezárultát követően kerül kisorsolásra 2022. április 13-án, azon Játékosok között, akik megválaszolták a kérdést. A Szervező a nyertest üzenetben értesíti.

 5. Nyeremény átadása
  A nyeremény, egyeztetés követően a kiválasztott programon való részvétel. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
 1. Egyéb

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.