kurzusok new

LEGO® WEDO

Építs és programozz!
Lego® figurák építése és játékos ismerkedés a programozással.
Kiscsoportos képzés /nagycsoport, 1-2. osztály/ 2 féléves kurzus

KODU

Programozási alapok játékosan 3D-ben.
Vizualitás, ikon alapú programozás
/2-3. osztály/
2 féléves kurzus

HARDVER

A kurzus célja, a diákokat megtanítani az elektronikai alapokra, a leggyakrabban használt elektronikai komponensek felépítésére, és funkcióira. A kurzust 12 év feletti kezdőknek és haladóknak is ajánljuk. (februártól indul, előregisztráció)

SCRATCH

Számítógépes játékok és animációk készítése, a programozás alapjainak elsajátítása. Kezdő és haladó kurzusok. Algoritmikus gondolkodás.
/4-8. osztály/

SCRATCH MESTER

Projekt orientált, komplex programozói feladatok 10 éves kortól, 2 félév Scratch programozási előképzettséggel.

YOUTUBE SZTÁR

Megismerkedés a videóvágás és képszerkesztés alapjaival.
Filmes trükkök és effektek használata.
Élménykurzus. 10-14 éveseknek.

LEGO® EV3

Lego® robotok építése és programozása. Ismerkedés a mérnöki programnyelvvel. Kezdő és haladó kurzusok.
12-18 éveseknek.

APP INVENTOR

Androidos applikáció tervezése, készítése. Fejlettebb programozási elvek megtanulása. Haladó kurzus.
12-18 éveseknek.

UNITY

2D és 3D játék fejlesztése, C# programozási nyelv megismerése.
Haladó kurzus, 13 éves kortól ajánljuk, minimum 3 félév programozási előképzettséggel.

HTML

Weboldal készítés, ahogyan ezt a profik is csinálják!
Haladó kurzus 14 éves kortól.

C# PROGRAMOZÁS

Programozó kurzus haladóknak az egyik legismertebb írott nyelv használatával. A C# nyelv részletes megismerése a változóktól az osztályokig.

Dr. Code - Lego® WeDo robotika alapok - kicsiknek

A kurzus célja megismertetni a gyerekeket a számítógép használattal, valamint a programozás és a robotika alapjaival. A WeDo robotokhoz tartozó szoftver ikon-alapú, nem használ írott szöveget, csak piktogramokat, amiket a gyerekek könnyedén megértenek, ezért a kurzus elkezdésének nem feltétele az írás / olvasás tudás. 2 féléves kurzus, akár 6 éves kortól kezdhető.

JELENTKEZÉS

Dr. Code - Kodu programozói tanfolyam - kicsiknek

A Kodu – a Microsoft FUSE Labs részlege által – kifejezetten kisgyerekeknek fejlesztett programozási környezet. A Kodu programozási modellje rendkívül egyszerű. A Kodu-ban a gyerekek könnyedén és játékosan sajátítják el a programozási alapokat. A kurzus célja fejleszteni a programozáshoz szükséges gondolkodásmódot, és a kreativitást. 2 féléves alapozó kurzus, 2-3. osztályosoknak ajánlott.

JELENTKEZÉS

Dr. Code - Scratch programozó kurzusok kezdőknek és haladóknak

A Scratch programozó kurzus tökéletes bevezetés a “valódi” programozás világába. Ezt a vizuális programozási környezetet világszerte használják a programozás alapjainak oktatására, segítségével élvezetesen és játékosan megy a tanulás. A kurzus folyamán a gyerekek megtanulják, hogy hogyan kell algoritmusokat létrehozni, valamint megismerkednek a programozásban is ismert alapfogalmakkal. 1-3 féléves kurzus (korosztálytól függően), 8 éves kortól 14 éves korig ajánljuk.

JELENTKEZÉS

Dr. Code - Scratch Mester programozó kurzus haladóknak

A Scratch Mester a Scratch alapú kurzusaink legutolsó lépcsőfoka, ahol a diákjaink az korábbi félévek során nálunk tanultakat egy nagyobb projektbe tanulják meg integrálni. Célunk a csapatorientált munkavégzés megismertetése, így diákjaink betekintést kapnak, hogy milyen is csapatban, közös projekteken dolgozni, pontosan úgy, ahogy ez a munka világában is történik. Az 1 féléves kurzus előfeltétele: 10 éves kor alatt 3 félév, 10 éves kor felett 2 félév, 12 éves kor felett 1 félév Scratch alapozó kurzus elvégzése.

JELENTKEZÉS

Dr. Code - Lego® Mindstorms EV3 Robotika kurzus haladóknak

A robotika kurzusunkon a gyerekek megismerkednek a Lego® EV3 Robot által kínált lehetőségekkel, és a robotika alapjaival. A Lego® és az National Instruments által kifejlesztett vizuális programozói környezet könnyen tanulható a gyerekek által, így játékosan tanulják meg, hogyan használni a szenzorokat, és hogyan kell leprogramozni egy robot mozgatását. Tematikánk nagyban fejleszti a gyerekek probléma megoldási képességégét, és ösztönzi a kreatív gondolkodást. A teljes kurzus 2 félévet ölel fel, előfeltétele alsósként legalább 4, felsősként legalább 2 féléves programozói kurzus elvégzése.

JELENTKEZÉS

Dr. Code - Youtube Sztárképző élménykurzus

A kurzuson a gyerekek megismerkednek a videó készítés modern fortélyaival, valamint megtanulnak minőségi videó anyagokat létrehozni. Célunk, hogy a kurzus végére a gyerekek saját médiatartalmakat legyenek képesek alkotni, önálló ötletből kiindulva, fejlesztve a kreativitásukat, és ösztönözzük a projekt jellegű feladatok önálló elvégzését. 2 féléves kurzusunkat 10 éves kortól ajánljuk.

JELENTKEZÉS

Hardver építés és programozás

A kurzus célja, a diákokat megtanítani az elektronikai alapokra, a leggyakrabban használt elektronikai komponensek felépítésére, és funkcióira. a félév során az Arduino UNO Rev3 nevű mikrokontroller programvezérlését sajátítjuk el gyakorlati projekteken keresztül, egyszerű áramköröket építünk meg, és a digitális technológiában használt eljárásokat sajátítjuk el. A félév végén pedig saját projekteket (pl. logikai áramkör szimuláció) készítenek el a diákok. A kurzust  év feletti kezdőknek és haladóknak is ajánljuk. ( 2019 februárban indul, előregisztráció lehetséges)

 JELENTKEZÉS

Dr. Code - App Inventor kurzus haladóknak

A kurzus során a Google és az MIT által közösen létrehozott online, felhő alapú felületén ismerkednek meg a diákok az androidos applikáció fejlesztés alapjaival. A programozói ismereteiket tovább fejlesztve, betekintést kapnak az applikációk programozásának világába, így a kurzus végére megtanulnak önállóan működő telefonos alkalmazásokat készíteni. Haladó kurzus, mely tartalmaz számos magasabb szintű programozási elméletet. A kurzus 1 illetve 2 féléves (korosztálytól függően), és előfeltétele legalább 2 félév programozási ismeret, és minimum 12 éves kor.

JELENTKEZÉS

Dr. Code - Unity 2D/3D játékfejlesztés kurzus haladóknak

A Unity kurzuson kezdődik el az „igazi írott programozás”! Az eddig használt vizuális programnyelvek helyett – ahol a gyerekek kész parancsokat kaptak, amiket egymásba kellett illeszteni – itt a diákok már írott programnyelvvel ismerkednek meg. A haladó kurzus végére minden diák megtanulja az igazi kódolást, valamint hogy hogyan építsen fel egy valódi, a mai kor elvárásainak megfelelő 2D/3D-s játékot küldetésekkel és célokkal. A 2 féléves kurzus előfeltétele legalább 3 félév programozói kurzus elvégzése, és minimum 13 éves kor.

JELENTKEZÉS

Dr. Code - HTML- CSS – Weboldal fejlesztés haladóknak

Ultra haladó kurzus diákoknak, kifejezetten az írott programozás oktatására, saját weboldal létrehozására, kreatív feladatmegoldásokra, és projektszerű gondolkodás fejlesztésére. A kurzus folyamán a diákok megtanulják a weboldalak programozásának alapjait. Ezen a kurzuson tanultak alapján már a valódi IT munka világába vezetjük be diákjainkat. 2 féléves kurzus, előfeltétel legalább 4 félév programozás tanulás, és minimum 14 éves kor.

JELENTKEZÉS

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Kurzusainkat félévenként, szeptemberi és februári kezdéssel indítjuk. Csatlakozni már futó kurzushoz is lehetséges, ebben az esetben felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk.

Órák hetente egyszer vannak, 3×30 perc időtartamban (WeDo 60 perc), kiscsoportban, korosztályos bontásban. A foglalkozások hétköznap délutánonként 15:00 és 16:40, valamint szombat délelőtt 9:00 és 10:40 órai kezdéssel indulnak.

A beiratkozást követően a jelentkezések alapján a végleges csoportbeosztásról minden esetben írásban küldünk tájékoztatást.

ÁRAK

A kurzus díja havi 13.000 Ft / hó. A havi részletek összege mindig azonos, függetlenül az adott hónapra eső óraszámtól, kivéve az első és utolsó hónap tört részletét. A tanév átlagosan 32 alkalomból áll, hiányzás, iskolai szünet, esetleg ünnepnap esetén pótlási lehetőséget biztosítunk, melyről minden esetben írásban küldünk értesítést.

KEDVEZMÉNYEK, FIZETÉS

A kurzusok díjáról havonta számlát állítunk ki, melyet elektronikusan küldünk meg a beiratkozáskor megadott email címre. Ennek befizetését a Code-edu.hu Kft. K&H Bank 10403057-50526870-74741002 bankszámlánkra átutalással kérjük rendezni, a számlán feltüntetett fizetési határidőre.

Csoport kedvezmény: 10% – legalább 4 új diák együttes jelentkezése esetén
Testvér kedvezmény: 10% – minden testvérre érvényesíthető
Korábbi diák kedvezmény: 5% – 2 elvégzett félév után