Gyereknapi ajándék tájékoztató

Az ajándékot a Code-Edu.hu Kft. (székhely:2013 Pomáz, Damjanich u. 45.), továbbiakban: Szervező biztosítja.

A tábor jelentkezéssel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A táborba regisztráló személyek

Minden, 18. életévét betöltött természetes személy, aki gyermekét a meghatározott idő alatt regisztrálja bármelyik táborunkba, és az előleg fizetési kötelezettségének eleget tesz.

Az ajándékra nem jogosultak az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
  hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.)
 • Akik jelentkeznek, de előleg fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget.
 1. A jelentkezés időtartama
  A jelentkezés időtartama: 2019. május 18. 00:00 – 2019. május 26. 24:59

 2. Részvétel feltétele
  A megadott időn belül jelentkezni Csillag Centerben megrendezésre kerülő bármelyik táborba, és a kiküldött előleg számlát befizetni.

 3. Az ajándékok átadása
  Az ajándék 1 db egy órás belépőjegy a SkyLand Trambulin és Élményparkba, ami 2019 május 30 és június 15 között kerül átadásra (voucher küldése vagy postai módon).