ÁSZF online tábor 2020

Dr. Code Óbuda Programozó Iskola Általános Szerződési Feltételek online tábor (ÁSZF) 2020

 

1. A Dr.Code Óbuda (továbbiakban Szervező) Nyári Táborok (továbbiakban Tábor) időpontja, időtartama, programja, a nyújtott szolgáltatások és a részvételi díj minden esetben közvetlen ügyfél-levelezésben, vagy a drcodeobuda.hu honlapon kerül meghirdetésre.

2. A Táborba történő jelentkezést a szülő/gondviselő (továbbiakban Szülő) a meghirdetett elektronikus felületen (linken) közzétett Jelentkezési Adatlap kitöltésével teheti meg. 

3. A jelentkezés a meghatározott előleg befizetésével válik érvényessé. A tábor díjának fennmaradó részét legkésőbb a tábor kezdő napját megelőző 14. napig kell a Szülőnek átutalnia, mely után a Szervező írásban küld visszaigazolást. Minden Szülő megérti és elfogadja, hogy a tábor díjának azonosítása érdekében minden utalásnál a közlemény rovatban feltünteti a küldött számla sorszámát és/vagy a gyermeke nevét. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a jelentkező azonosítása nem történik meg. Ebben az esetben a jelentkezést nem Szervező nem tudja feldolgozni.

4. A Szülő otthonában biztosítja a táborban való részvételhez szükséges technikai feltételeket. A Szervező kijelenti, hogy a Tábor ideje alatt, az oktatók magas színvonalon történő megtartásáért mindent megtesznek.

5. A tábori órákon való megjelenésért a szülő felel, arra ráhatással Szervező nincs.

6. A tábor online csatlakozási feltételeit a tábort megelőző héten Szervező kiküldi.

7. Szülő jogosult lemondani a jelentkezést. Ha a Szülő a Táborba történő jelentkezést annak a kezdeti időpontja előtt legalább 10 nappal mondja le, a lemondási díj 5000 Ft, ha később, akkor a lemondási díj 10000 Ft. Ha a Szülő méltányolható okból (pl. megbetegedés) a Tábor megkezdése után mondja le a Tábort, akkor a befizetett díj időarányos részét (a meg nem kezdett napokat) Szervező visszatéríti.

8. Ha az adott Tábor bármely okból nem kerül megrendezésre, a Szervező a befizetett díjat hiánytalanul visszatéríti, illetve a Szülő írásbeli kérése alapján az adott évben másik meghirdetett időpontra jóváírja.

9. A Szervező tevékenysége során a felhasználók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási célra használja. A Szülő tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Szervező nyilvántartsa és kezelje 2021. szeptember 30-ig.

10. A Szülő ezúton nyilatkozik, hogy az általa kitöltött Jelentkezési Adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette és elfogadja.